Az átlagosnál gyakrabban keletkeznek talaj menti fagyok fagyzugokban, amelyekbe a környező magasabb lejtőkről lefolyik a fagyos levegő.

Fagyzugot alkothat egy kőkerítés, egy sövény vagy sűrű ültetvény a lejtő oldalán, amely nem engedi lefolyni a hideg levegőt.

Veszélyesek a gyümölcsöst délről és keletről szegélyező sűrű fasorok, erdőségek, mert felfogják az É-i, ÉNy-i hideg légáramlatot, s egyben megakadályozzák a terület felett lehűlt légréteg továbbáramlását.